POVRATNA NAKNADA

U Hrvatskoj od 2005. godine proizvođači i uvoznici koji na tržište stavljaju određene količine proizvoda u ambalaži obveznici su plaćanja naknade za ambalažni otpad. Sustav naplate naknada, kao i zbrinjavanja tog otpada vodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ako niste sigurni morate li i vi u sklopu svoje poslovne djelatnosti izvještavati Fond o količinama ambalaže koju stavljate na tržište Republike Hrvatske, informirajte se na www.fzoeu.hr.

Povratna naknada