Samo Aida team d.o.o. ima za prodajo promocijske vode u Hrvackoj uredženu povratnu naknadu.

povratna naknada

POVRATNA NAKNADA

U Hrvatskoj od 2005. godine proizvođači i uvoznici koji na tržište stavljaju određene količine proizvoda u ambalaži obveznici su plaćanja naknade za ambalažni otpad. Sustav naplate naknada, kao i zbrinjavanja tog otpada vodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ako niste sigurni morate li i vi u sklopu svoje poslovne djelatnosti izvještavati Fond o količinama ambalaže koju stavljate na tržište Republike Hrvatske, informirajte se na www.fzoeu.hr.

* Republika Hrvatska je prihvatila model sustava povratne ambalaže za jedinice (boce i limenke) otpadne ambalaže od PET-a, stakla i Al/Fe. Tim modelom u 2014. godini ostvaren je povrat od 93,6 % komada boca i limenki u odnosu na prijavljene količine koje su u istoj godini stavljene na tržište. Troškove gospodarenja ambalažnim otpadom snose proizvođači i uvoznici proizvoda pakiranih u ambalaži koji iste stavljaju na tržište na području Republike Hrvatske uplatom naknade Fondu. Iz naknada koje se uplaćuju Fondu pokrivaju se troškovi usluge sakupljanja. Iznosi troškova su određeni člankom 25. Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu (NN 86/13). Okvirnim ciljevima oporabe definiraju se minimalni stupanj sakupljanja (60%), raspon materijalne oporabe (najmanje 55%, najviše 80%) te količina recikliranih materijala u novom proizvodu. Povratna naknada za plastične boce iznosi 0, 50 HRK. 

Povratna naknada